Přihlášky.

Přihlašování skončilo. Nyní bude možné se přihlásit pouze v místě závodu
a to nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.
Všem předem přihlášeným děkujeme.

Těšíme se na vás!